Kursus di uitm

Posted on: Apr, 18 2014 18:42:15 | Views:1 x

SENARAI KURSUS DITAWARKAN Unit Kokurikulum, UiTM Negeri Sembilan Muda dan telah lulus kursus kokurikulum di peringkat diploma.* Kursus {SENARAI KURSUS DITAWARKAN - UiTM NEGERI SEMBILAN}.
  Download  

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEMAHIRAN BAHASA Kedatangan adalah diwajibkan untuk melayakkan penerimaan sijil di akhir kursus. {UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA}.
  Download  

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA • UiTM Pulau Pinang 3. YURAN KURSUS: (Borang Permohonan KKB boleh diambil di Pos Pengawal atau di Akademi {KURSUS KEMAHIRAN BAHASA- KKB - Laman Web Rasmi Universiti }.
  Download  

untuk mengikuti program di UiTM. UiTM ditubuhkan untuk memperkembang Pelajar-pelajar bukan beragama Islam yang akan mengikuti kursus di {PENDAFTARAN PELAJAR BARU PANDUAN DAN SYARAT PENDAFTARAN }.
  Download  

Kursus yang ditawarkan di UiTM Perlis ini termasuk Kimia Organik, Kimia Tak Organik, Kimia Fizikal dan Kimia Analisis. Kursus asas dalam Kejuruteraan Kimia {F FFA AAKKKU UULLLTTTI II S SSAAIIN NNSS GGGUUNNAAAANN}.
  Download  

Terjemahan seperti di Perkara 2 dalam masa satu minggu daripada tarikh faksimili. 4 Emel norlydawati@salam.uitm.edu.my foziah@salam.uitm.edu.my {KURSUS KEMAHIRAN BAHASA (KKB)}.
  Download  

pendaftaran pelajar baru panduan dan syarat pendaftaran kursus-kursus program diploma e-pjj . institut pendidikan neo (ined),uitm . 1. pendahuluan {PENDAFTARAN PELAJAR BARU PANDUAN DAN SYARAT PENDAFTARAN }.
  Download